بسترهای حمایت از حقوق بشر در ساختار حکومت اسلامی
41 بازدید
محل نشر: معرفت حقوقی » زمستان 1390 - شماره 2 (34 صفحه - از 127 تا 160)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حکومت اسلامی به دلیل ویژگی های منحصر به فردی که در ساختار خود دارد، مناسب ترین الگوی حکومتی برای تحقق حقوق واقعی و متعالی بشر است. ساختار حکومت اسلامی به گونه ای طراحی شده است که با برخورداری از ضمانت های قوی اجرایی، می تواند نظام حقوقی اسلام را که دربرگیرنده والاترین حقوق انسانی برای بشر است، محقق سازد، با توجه به ویژگی های مهم ساختار حکومت اسلامی، همچون توحیدمحوری، ولایت محوری، مردم سالاری، انعطاف و پویایی، و نیز ویژگی های در نظر گرفته شده برای کارگزاران حکومت اسلامی، همچون برخورداری از تقوا و عدالت، علم به قوانین الهی، کفایت و کاردانی، امانت داری و مردم داری، نظام حقوقی اسلام می تواند حقوق والای انسانی را محقق سازد. واژگان کلیدی: حکومت اسلامی، حقوق متعالی بشر، ساختار، ویژگی های ساختار، ویژگی های کارگزاران
آدرس اینترنتی