آثار صلح آمیز جهاد در روابط بین الملل بر اساس آیات قرآن کریم
41 بازدید
محل نشر: معرفت » آذر 1390 - شماره 168 (20 صفحه - از 13 تا 32)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جهاد، از مفاهیمی است که به دلیل عدم توجه به ماهیت واقعی آن، جنبه صلح آمیز آن در روابط بین الملل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. جهاد ابتدایی اساسا هدف دعوت دیگران به سوی اسلام را دنبال می کند و در صورت ممانعت سران طاغوت از چنین دعوتی، قتال با آنان صورت می گیرد. شرط وجوب دعوت تفصیلی پیش از قتال، آشکار می سازد که آنچه در جهاد از اهمیت برخوردار است، ابلاغ کلام الهی به مردم است. در عرصه سیاست خارجی دولت اسلامی، این دعوت در قالب های مختلفی همچون اصل تالیف قلوب و اصل احسان خود را نشان می دهد. احکام صلح آمیز اسلام در مباحث عقد ذمه و امان نیز، که مترتب بر جهاد مطرح می گردند، شاهدی بر این مطلب است که اسلام با هر کس در هر آیینی همزیستی مسالمت آمیز دارد و در قبال وظایفی که برای آنها برمی شمارد، حقوقی را برای آنها در نظر می گیرد و مسلمانان را در برابر چنین حقوقی مکلف می سازد. این تحقیق با رویکرد تحلیلی ـ اسنادی تلاش می کند تا با بهره گیری از منابع معتبر اسلامی، مطالب فوق اثبات گردد. واژگان کلیدی: جهاد ابتدایی، روابط بین الملل، صلح، دعوت، اصل تالیف قلوب، اصل احساس، عقد ذمه، عقد امان
آدرس اینترنتی