بررسی و نقد مبانی نظریه تساهل لاک
44 بازدید
محل نشر: معرفت سیاسی » بهار و تابستان 1390 - شماره 5 (28 صفحه - از 135 تا 162)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
نظریهء تساهل از جمله دستاوردهای نظری مغرب‌زمین به شمار می‌رود که بیش از یک دهه‌ است وارد گفتمان سیاسی و فلسفی جریان شبه روشنفکری کشورهای جهان سومی شده‌ است.ریشه‌های این نظریه در جهان معاصر را باید در دوران موسوم به نوزایی و سده‌های‌ پس از آن جست.جان لاک از اولین فیسلوسانی است که به نگارش رساله‌ای مستقل در این باره پرداخته است.وی در این رساله می‌کوشد ضمن تبیین دلایل و چرایی لزوم‌ برخورد متساهلانهء حاکم مدنی با فرقه‌های مختلف،دامنهء تشاهل و سازوکارهای بسط آن‌ در حیات اجتماعی را تشریح کند. این مقاله در صدد است با تبیین زمینه‌های مطرح شدن این نظریه در جهان غرب،مبانی‌ نظری این موضوع را نقد و بررسی کند.تفصیل در بیان این مبانی،نه به معنای پذیرش آن، بلکه برای فهم بهتر از پیش‌زمینه‌های فکری‌ای است که لاک و دیگر نظریه‌پردازان تساهل‌ را بر ارائه و ترویج آن برانگیخته است. واژگان کلیدی: تساهل،دولت،کلیسا،نسبیت‌گرایی،تکثرگرایی،گسترهء دین،سکولاریسم.
آدرس اینترنتی