ویژه علوم سیاسی: کار آمدی دین در نظام جمهوری اسلامی
48 بازدید
محل نشر: معرفت » فروردین 1387 - شماره 124 (8 صفحه - از 5 تا 12)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بحث از «کارآمدی دین» در عرصه اجتماع و نقش دین در حل معضلات جوامع، از مباحث اساسی در حوزه اندیشه سیاسی اسلام است که توجه بدان می‌تواند منشأ رفع برخی ابهامات گردد. اعتقاد بر این است که دین می‌تواند برای تمام عرصه‌های اجتماعی، در کلیه زمان‌ها و مکان‌ها، راه‌کارهایی متناسب با وضعیت موجود ارائه دهد. برای دست‌یابی به این مهم در جامعه، باید سه عنصر مهم دین، یعنی اعتقادات، اخلاق و احکام مورد توجه قرار گیرد. در این صورت، دین می‌تواند حداکثر میزان کارآمدی را به نمایش گذارد. کارآمدی نظام جمهوری اسلامی نیز، که بر اساس دین پی‌ریزی شده است، باید در چارچوب همین سه مؤلفه مورد ارزیابی قرار گیرد. بی‌تردید، در هر یک از این سه محور، ممکن است در نظام جمهوری اسلامی، قصورات و یا تقصیراتی در این زمینه وجود داشته باشد، اما بستر حرکت جامعه اسلامی در بسیاری از عرصه‌ها شتابان و رو به جلو و صعودی است و دین به سمت نهادینه شدن به پیش می‌رود. برای کارآمدی پیش از پیش دین می‌توان کاستی‌های در هر سه عرصه را شتابان و به رفع آن همت گماشت. واژگان کلیدی: کارآمدی، دین، جمهوری اسلامی، اعتقادات، احکام، ارزش‌ها.
آدرس اینترنتی