انقلاب اسلامی جهشی در تحولات سیاسی تاریخ
56 بازدید
ناشر: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
نقش: محقق
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
آیت الله مصباح یزدی در این کتاب به بررسی منشا پیدایش انواح حکومت ها، حرکت انبیای الهی، شکل گیری تحولات اجتماعی، آسیب شناسی انقلاب، امداد های غیبی و مواردی دیگر پرداخته است. این کتاب ضمن بحث از منشا عظمت انقلاب اسلامی در دو بخش به بیان و تشریح فلسفه و منشا پیدایی انواع حکومت ها می پردازد. بیان نظریاتی پیرامون ماهیت تحولات و نیز تشریح چگونگی فرایند شکل گیری تحولات اجتماعی با توجه به گزاره هایی چون وحی، حق و باطل و اراده انسان ها، در این کتاب آمده است. ذکر ویژگی های حرکت انبیا، ماهیت حرکت آنان با توضیح اینکه نقش حرکت انبیا در تامین اهداف انسانی بوده و اشاره به منشا پیدایی نظریه مردم سالاری و دموکراسی از دیگر مباحث این نوشتار است.» مطالب کتاب ذیل این عناوین تدوین یافته است: ضرورت بحث، منشا پیدایش انواع حکومت ها(1 و 2)، فرایند شکل گیری تحولات اجتماعی(1 و 2)، ماهیت و ویژگی های حرکت انبیای الهی، پیدایش نظریه کثرت گرایی و نظر اسلام درباره آن، ویژگی های حرکت انبیا، هدفدار بودن جهان و نقش حرکت انبیا در تامین اهداف انسان ها، آسیب شناسی انقلاب اسلامی، خط مشی گروه های مخالف انقلاب برای آسیب رساندن به آن و نقش انگیزه های فردی در ایجاد فساد در جامعه. شرح دیگر عناوین کتاب چنین است: نقش نخبگان در انحراف یا هدایت جامعه، حکومت اسلامی در مقایسه با حکومت های دیگر جهان، آسیب های بیرونی انقلاب اسلامی و راه کارهای مقابله با آن، نقش امدادهای غیبی در پیروزی مسلمانان، عوامل کسب پیروزی در میدان جنگ، جایگاه و نقش وحدت در پیروزی مسلمانان، منشا پیدایش اختلاف در جامعه و راه های جلوگیری از آن، آسیب های فراروی نهادهای اجتماعی و پیروزی انقلاب اسلامی و وظایف قشرهای گوناگون مردم
آدرس اینترنتی