زلال نگاه
57 بازدید
ناشر: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
نقش: محقق
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این اثر که به مباحث سیاسی اجتماعی رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) اختصاص دارد با تلاش حجت الاسلام قاسم شبان نیا با هدف ارایه مباحث بنیادین با رویکرد اسلامی برای ارتقای بصیرت و بینش سیاسی در جامعه اسلامی نگارش و تدوین شده است. تعریف و ماهیت، راهکارهای کسب و ارتقای بصیرت، تشخیص صحیح و دقیق حق و باطل، درک درست موقعیت و وظیفه شناسی، ارجاع دادن متشابهات به محکمات و یقینیات، موانع کسب و ارتقای بصیرت، درهم آمیخته شدن حق و باطل، بصیرت سیاسی درامام و رهبری و ملاک سنجش بصیرت بخش هایی از این کتاب است.
آدرس اینترنتی